‘Wol­ven’ ke­ren na zes jaar af­we­zig­heid te­rug naar hoog­ste ni­veau

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (b)

Wol­ver­hamp­ton Wan­de­rers keert na zes jaar af­we­zig­heid te­rug in de Pre­mier Le­a­gue. De Wol­ves za­gen con­cur­rent Ful­ham za­ter­dag­avond ge­lijk­spe­len te­gen Brent­ford (1-1) en daar­door we­ten ze zich ver­ze­kerd van een plaats in de top twee van de Cham­pi­ons­hip, de En­gel­se twee­de klas­se.

Ne­al Mau­pay maak­te diep in bles­su­re­tijd de ge­lijk­ma­ker voor Brent­ford, na­dat ex-An­der­lecht­spe­ler Aleksandar Mitro­vic na ze­ven­tig mi­nu­ten de sco­re had ge­o­pend voor Ful­ham, waar­bij De­nis Odoi de he­le wed­strijd tus­sen de lij­nen bleef. Bij winst van Ful­ham had de club uit Wol­ver­hamp­ton het pro­mo­tie­feest moe­ten uit­stel­len.

Wol­ver­hamp­ton Wan­de­rers heeft de ti­tel voor het grij­pen in de Cham­pi­ons­hip. De voor­sprong op Car­diff Ci­ty be­draagt met nog vier du­els te spe­len ne­gen pun­ten.

In het sei­zoen 2011-2012 de­gra­deer­de Wol­ver­hamp­ton Wan­de­rers en in 2013-2014 speel­de het zelfs in Le­a­gue 1, het der­de ni­veau in En­ge­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.