PSG pakt vijf­de ti­tel in zes jaar

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (ge­gy)

PSV klaar­de de klus te­gen Ajax, PSG deed het te­gen Monaco. De Pa­rij­ze­naars pak­ten de ti­tel in een recht­streeks du­el met de eni­ge ploeg die de laat­ste ja­ren de Pa­rij­se he­ge­mo­nie kon door­bre­ken. De ti­tel is al de vijf­de in de af­ge­lo­pen zes sei­zoe­nen voor PSG. Met een voor­sprong van ze­ven­tien pun­ten op vijf wed­strij­den van het ein­de was het al lan­ge tijd dui­de­lijk dat PSG de Fran­se ti­tel op­nieuw zou bin­nen­ha­len.

Na een blitzstart stond het gis­te­ren te­gen Monaco al bij de rust op een 4-1-voor­sprong. Met de vier­de goal mocht Gio­vani Lo Cel­so de eer op­strij­ken van het hon­derd­ste PSG-doel­punt van het sei­zoen. Ro­de Dui­vel Tho­mas Meu­nier be­gon op de bank.

De ti­tel is slechts een doek­je te­gen het bloe­den voor trai­ner Unaï Emery. Met de mil­joe­nen­trans­fers van Ney­mar en Mbap­pé re­ken­den de Qa­ta­re­se ei­ge­naars van de club dit sei­zoen op Cham­pi­ons Le­a­gue­winst, maar in die com­pe­ti­tie werd PSG al in de acht­ste finale uit­ge­scha­keld door Re­al Ma­drid. Waar­schijn­lijk be­te­kent die uit­scha­ke­ling dat PSG een an­de­re trai­ner zoekt voor vol­gend sei­zoen. De naam van de Duit­ser Tho­mas Tu­chel klinkt na­druk­ke­lijk.

FO­TO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.