Marc Cou­c­ke be­loof­de ti­tel­pre­mie van twee mil­joen eu­ro

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Marc Cou­c­ke mo­ti­veert de spe­lers van Anderlecht enorm om toch nog de ti­tel te pak­ken. De nieu­we Anderlecht-voor­zit­ter be­loof­de zijn ploeg een kam­pi­oe­nen­pre­mie van 2 mil­joen eu­ro, te ver­de­len on­der al­le spe­lers. Dat had niet met­een ef­fect, want Cou­c­ke deed zijn be­lof­te in de kleed­ka­mer al voor het eer­ste Play-off 1-du­el te­gen AA Gent en toen ver­loor een zwak paars-wit nog met 0-2. Zon­dag te­gen Club Brugge ver­hoog­de hij de som niet, maar toen knal­de Anderlecht wel. Aan­ge­zien de spe­lers nog geen ver­deel­sleu­tel heb­ben voor die 2 mil­joen, is het on­mo­ge­lijk om uit te re­ke­nen hoe­veel de ti­tel­pre­mie per per­soon kan be­dra­gen. Wordt het ver­deeld op ba­sis van het aan­tal se­lec­ties voor de A-ploeg? Of telt het aan­tal speel­mi­nu­ten? Anderlecht ge­bruik­te nooit zo­veel spe­lers als dit sei­zoen.

Het gaat ook niet om een re­cord­pre­mie. Stel dat de twin­tig meest op­ge­stel­de spe­lers recht heb­ben op een aan­zien­lijk deel van die 2 mil­joen, dan kom je uit op maxi­mum 100.000 eu­ro per per­soon. Ter­wijl de kam­pi­oe­nen­pre­mie vo­rig sei­zoen zo’n 140.000 eu­ro bru­to per spe­ler be­droeg. Bo­ven­dien heb­ben som­mi­ge spe­lers in­di­vi­du­e­le kam­pi­oe­nen­pre­mies on­der­han­deld. Zo kon­den spe­lers als Bru­no en Ka­ra le­ven met wat min­der loon in ruil voor een for­se in­di­vi­du­e­le ti­tel­pre­mie. Pro­fi­te­ren zij dan nog mee van de al­ge­me­ne pot? De ver­deel­sleu­tel wordt ook pas on­der­han­deld als die 35e ti­tel echt een op­tie wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.