Ein­de sei­zoen voor rechts­back Bu­ta

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Ant­werp moet het voor de rest van het sei­zoen zon­der Auré­lio Bu­ta doen. De rechts­back moest zon­dag te­gen Beer­schot Wil­rijk al voor rust ge­bles­seerd naar de kant en uit on­der­zoe­ken blijkt dat hij een breuk in het mid­den­voets­been­tje op­liep. Daar­mee staat hij zes we­ken aan de kant. Dat wil zeg­gen dat het sei­zoen voor Bu­ta er op zit. Mo­ge­lijk wil dit zelfs zeg­gen dat Bu­ta zijn laat­ste wed­strijd voor Ant­werp heeft ge­speeld. De 21-ja­ri­ge rechts­ach­ter wordt ge­huurd van Ben­fi­ca en Ant­werp be­dong geen aan­koop­op­tie. Ant­werp heeft wel in­te­res­se om hem lan­ger te hou­den, maar vol­gens Por­tu­ge­se bron­nen is Ben­fi­ca be­reid hem een kans te ge­ven tij­dens de voor­be­rei­ding op het vol­gen­de sei­zoen. Ook Jo­na­than Pitroi­pa moest zon­dag het veld ge­bles­seerd ver­la­ten. Hij liep een spier­scheur op, maar de ernst van zijn bles­su­re en de duur van zijn af­we­zig­heid moe­ten nog uit­ge­klaard wor­den. Voor Sam­bou Ya­ta­baré en Ti­no-Sven Su­sic komt de wed­strijd van woens­dag te­gen Eu­pen nog te vroeg. Ya­ta­baré moet nog twee we­ken re­va­li­de­ren van zijn en­kel­bles­su­re en Su­sic (ad­duc­to­ren) traint de­ze week nog in­di­vi­du­eel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.