AS Monaco be­taalt fans te­rug na 7-1-pan­doe­ring te­gen PSG

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Hij heeft er al een paar ach­ter de rug, maar nog al­tijd neemt Bart Swings, olym­pisch vi­ce­kam­pi­oen op de mas­sas­tart op de Win­ter­spe­len van Py­e­ongChang, met graag­te com­pli­men­ten in ont­vangst. Gis­te­ren zet­te mi­nis­ter van Sport Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA) hem in de bloe­me­tjes, sa­men met an­de­re spor­ters die me­dail­les pak­ten op in­ter­na­ti­o­na­le kam­pi­oen­schap­pen. Swings wil dit jaar ook nog goud be­ha­len, en wel op het skee­le­ren, zijn eer­ste lief­de. Be­gin ju­li neemt hij nog eens deel aan een WK in die dis­ci­pli­ne.

De ont­vangst bij Muy­ters be­gon met een mi­nuut stil­te, als eer­be­toon aan de over­le­den wiel­ren­ner Mi­chael Gool­aerts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.