CRYPTOGRAM

Gazet van Antwerpen Kempen - - HET WEER/STRIPS/HOROSCOOP -

HO­RI­ZON­TAAL 1

Het hoofd van he­mel en aar­de? (9) Hij plant een aard­ap­pel. (5) Neem het een tijd in be­raad! (3) Het aan­zien van vroe­ger. (3) die­ren­voed­sel. (3) Va­der, stop bij de spa­ghet­ti. (5) En 500 als laat­ste. (3)

Krach­ti­ge golf. (9)

13

4

9 7 12 VER­TI­CAAL 1 8 11 6 3 2 5 5 10

Hoog

Vocht juist ho­ri­zon­taal. (8) 'Het vijf­de bord­spel,' zei ik. (3) Be­trek­ke­lijk aan­wij­zend. (3)

Ca­na­dees hon­den­ei­land. (8) Werk­tuig dat krin­gen geeft. (6) Apos­te­len die na el­ven ko­men. (6) Kleu­rig ge­was. (6)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.