“Het ziet er goed uit”

Ke­vin Schauwaers doet ge­slaag­de test voor marathon van Ham­burg

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (basp)

Ke­vin Schauwaers heeft twee we­ken voor de marathon van Ham­burg een be­vre­di­gen­de test af­ge­legd op de 10 km van Mechelen. De Her­stel­te­naar werd twee­de in 32'00.

Op win­naar Kjell De Hondt (30'39) stond geen maat, ach­ter hem was Schauwaers the best of the rest. “Ik nam een snel­le start. Na één ki­lo­me­ter kwa­men we zeer snel door in een klein groep­je”, zegt hij. “Toen ik de kop nam, merk­te ik dat de an­de­ren een klein gaat­je moesten la­ten. Ik ben dan ge­woon door­ge­gaan. Na­tuur­lijk kon ik Kjell De Hondt niet vol­gen, maar het ging vlot.”

Met 32'00 tank­te hij ver­trou­wen voor de marathon van Ham­burg. “Het was een test en ik ben te­vre­den over het re­sul­taat. Ik wil­de zien hoe het met de vorm ge­steld is en die is goed.”

Schauwaers zet­te in 2016 in Eind­ho­ven zijn per­soon­lijk re­cord op de marathon op 2u29'24. “Hoe ik de kans in­schat om in Ham­burg mijn re­cord te ver­be­te­ren? De voor­be­rei­ding ver­liep oké. Zo­als het er nu voor­staat, geef ik me­zelf een kans. Wed­strij­den heb ik niet meer ge­pland. Het is nu een kwes­tie van af­bou­wen en een beet­je snel­heid trai­nen.”

De 31-ja­ri­ge lo­per van AC He­ren­tals pro­beert zijn ma­ra­tho­n­er­va­ring door te ge­ven aan en­ke­le nieuw­ko­mers. “We gaan naar Ham­burg met een groep van de Run­ning Bears, het trai­nings­groep­je van coach Nest Goos­sens. Bri­an Van Den Bos­sche, Lu­k­as Vriens en Maar­ten Ver­biest stop­ten vo­rig jaar met de 800 m. Zij lo­pen in Ham­burg hun al­ler­eer­ste marathon. Ik pro­beer ze mee te be­ge­lei­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.