“Ik stop na dit sei­zoen”

Ex-prof Bart Deel­kens (39) neemt af­scheid

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (jos)

Houtvenne kan dan toch nog win­nen. En hoe! Op be­zoek bij VC He­ren­tals haal­de het zwaar uit (0-4), goed voor de eer­ste over­win­ning sinds eind ja­nu­a­ri. Met dank aan top­schut­ter Glenn Van Asten, goed voor vier goals.

Dank­zij de ze­ge te­gen He­ren­tals zit Houtvenne aan de be­oog­de 40 pun­ten. Doel­man Bart Deel­kens: “We heb­ben een heel goe­de wed­strijd ge­speeld. Na en­ke­le min­de­re we­ken, lag de he­le groep ge­brand op een over­win­ning. Zelf had ik wei­nig werk op te knap­pen. Al­leen in het vier­de kwar­tier moest ik een paar keer in­grij­pen. Het zou wel jam­mer zijn mocht He­ren­tals uit de reeks ver­dwij­nen.”

Voor de 39-ja­ri­ge Bart Deel­kens wenkt het ein­de van zijn car­ri­è­re. “Na rijp be­raad heb ik vo­ri­ge week be­slist om na dit sei­zoen te stop­pen. Mijn laat­ste wed­strijd wordt de slot­match thuis te­gen Termien. Dan wil ik de sup­por­ters nog eens ver­wen­nen. Houtvenne is een fa­mi­li­a­le club waar ik met veel ple­zier ge­speeld heb. Vol­gen­de week op Wel­len staat Vin­cent Du Pont in doel. De voor­bije twee jaar heb ik heel goed met hem kun­nen sa­men­wer­ken.”

“We heb­ben nu de kaap van de veer­tig pun­ten be­reikt en dat was ook ons doel. Met een be­zoek aan Wel­len en een thuis­match te­gen Termien, heb­ben we nog twee mooie wed­strij­den voor de boeg om ons ge­slaagd sei­zoen af te slui­ten. Voor Houtvenne is er geen druk meer. We gaan in de laat­ste wed­strij­den wel pro­be­ren om ons vel duur te ver­ko­pen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.