“Ik heb lang moe­ten wach­ten op een kans”

Aly Touré mag ze­ven­tig mi­nu­ten in­val­len

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ma­ke)

Mooi mo­ment voor Aly Touré: na 24 mi­nu­ten te­gen Heist (2-2), moest ploeg­maat Nick Huls­mans met een knie­bles­su­re naar de kant en werd Touré het veld op ge­stuurd. Het was ei­gen­lijk zijn ech­te de­buut, na­dat hij te­gen Hamme al twee mi­nu­ten had mo­gen in­val­len.

“Op Hamme viel ik op de num­mer tien in, al­licht om tijd te win­nen”, lacht de jon­ge Ant­wer­pe­naar. “Als je weet dat ik ei­gen­lijk een cen­tra­le ver­de­di­ger ben, moet je die in­val­beurt niet te ern­stig ne­men. Maar goed, el­ke mi­nuut voet­bal­len is voor mij be­lang­rijk. In Heist maak­te ik meer dan 70 mi­nu­ten rond, als num­mer zes. Ik speel­de al wel en­ke­le ke­ren op die po­si­tie, maar toch was het wen­nen.”

Touré wordt over twee we­ken 21 jaar. “Ik heb lang moe­ten wach­ten op een kans. Om­dat Ro­bin ziek was, bleek ik de bes­te keu­ze”, zegt hij. “Ik heb veel du­els ge­won­nen en mijn ta­ken goed uit­ge­voerd. Ik moet zeg­gen dat ik met­een veel steun kreeg van Va­na­ken en Van den Ac­ker­ve­ken ach­ter mij en het duo Reu­tenHoef­na­gels voor mij. Zij vroe­gen mij al snel om niet te dik­wijls ach­ter­aan de bal te vra­gen, maar snel­ler naar voor te kij­ken. Dat is een kwes­tie van af­spra­ken. Dit is na­tuur­lijk een op­ste­ker. Ik ben er fier op en heb er hard voor ge­werkt.”

Het laat zich ra­den dat dit naar meer smaakt. “Ik hoop dat de bles­su­re van Huls­mans mee­valt en dat Ro­bin snel ge­ne­zen is. Ik ver­trouw op de trai­ners. Ma­no Guijo kent mij heel goed en weet dat ik klaarsta als hij mij no­dig heeft”, rond­de de stu­dent so­ci­aal werk af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.