“We wil­len het Lommel zo moei­lijk mo­ge­lijk ma­ken”

Ni­co­las Ge­rits en co heb­ben niks te win­nen in eind­ron­de

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (fvh)

Dessel keer­de met een nip­te maar ver­dien­de 0-1 over­win­ning te­rug van Se­raing. Dessel is met­een ook ze­ker van deel­na­me aan de play-offs.

Op­val­lend: in Se­raing kon Ni­co­las Ge­rits re­ke­nen op zijn ei­gen sup­por­ters­scha­re. “Vrien­den en fa­mi­lie, een man of 25 in to­taal, wa­ren aan­we­zig en dat was leuk. Na­dien heb­ben we sa­men goed ge­vierd”, zegt de Lui­ke­naar met pret­oog­jes. “Ge­luk­kig kreeg ik van de trai­ner de toe­la­ting om na af­loop in Luik te blij­ven.”

Ge­rits en co moch­ten te­vre­den zijn over hun pres­ta­tie te­gen Se­raing. “We speel­den col­lec­tief een goe­de wed­strijd, mis­schien wel de bes­te van het sei­zoen, te­gen een tech­nisch sterk Se­raing. Voor mij was het wat aan­pas­sen als ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der, want ik nam de plaats in van Til­burgs. Nor­maal speel ik iets ho­ger, maar Wil­li­am Bae­ten stond dit­maal cen­traal op het mid­den­veld en het liep goed tus­sen ons. We ken­nen me­kaar al een vijf­tal jaar, van bij de jeugd bij Sint-Truiden. Het liep goed voor ons af. Het is noch­tans niet evi­dent om op Se­raing te gaan win­nen, want het was nog maar hun twee­de thuis­ne­der­laag.”

Dessel is ze­ker van de eind­ron­de, al is die een for­ma­li­teit voor lei­der Lommel, dat als eni­ge een li­cen­tie kreeg. “Al­licht wordt het een­zelf­de sce­na­rio zijn als vo­rig jaar met Beer­schot Wil­rijk. We gaan pro­be­ren om het Lommel zo moei­lijk mo­ge­lijk te ma­ken, want voor ons zal er geen prijs zijn weg­ge­legd. Al­leen Lommel en Se­raing kre­gen een li­cen­tie. Jam­mer voor de jon­gens van Se­raing, die de top vier net niet haal­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.