“Er zal op­lap­werk no­dig zijn”

Gi­an­ni Vets kan ex-ploeg geen twee­de keer klop­pen

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (stro)

Zwar­te Leeuw kan na de 0-1 ne­der­laag te­gen Hoogstraten het recht­streek­se be­houd ver­ge­ten en moet er nu al­les aan doen om in ie­der ge­val de eind­ron­de uit de brand te sle­pen.

Gi­an­ni Vets, ex-Hoogstraten, geeft toe dat het haast on­mo­ge­lijk wordt om Hoogstraten in te ha­len. “De kloof met hen be­draagt al vier pun­ten en de veer­tien­de plaats is nu ons doel. Er zal op­lap­werk zijn, want de kop­jes hin­gen al­le­maal naar be­ne­den na de wed­strijd. Dit is een heel zu­re ap­pel, maar we moe­ten nog twee we­ken al­les ge­ven. Te­gen Turnhout spe­len we weer een der­by en het zal van moe­ten zijn.”

Vets vindt het jam­mer dat de der­by te­gen Hoogstraten zich zo laag in het klas­se­ment af­speel­de. “Ik had voor de match al ge­zegd dat ik de­ze wed­strijd lie­ver in een an­de­re con­text had ge­speeld. De­ze ploe­gen moe­ten al­le­bei in twee­de ama­teur­klas­se spe­len.”

Hoogstraten won ver­diend, maar de mis­ser van Van Bel­le voor een leeg doel liet Zwar­te Leeuw met een wrang ge­voel ach­ter. “Als Nick daar de 1-0 had ge­maakt, dan wa­ren we met een an­der ge­voel gaan rus­ten en was het mis­schien een heel an­de­re wed­strijd ge­wor­den. Ook de 0-1 was pijn­lijk, want we wa­ren ge­waar­schuwd voor die lan­ge bal­len. We wis­ten dat Hoogstraten met Da Sil­va en Van de Vree­de veel snel­heid had. Er was ge­vraagd om iets ho­ger te spe­len, maar dan komt er meer ruim­te in de rug. Na die 0-1 heb­ben we zelf te wei­nig ge­voet­bald en speel­den we te vaak met de lan­ge bal.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.