Mis niets van de ver­kie­zin­gen op GVA.be

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND -

U kunt de ver­kie­zin­gen in uw ge­meen­te zon­dag de he­le dag li­ve vol­gen op on­ze web­si­te gva.be. Als de stem­bu­reaus om 8u ope­nen, gaan ook wij van start. In el­ke ge­meen­te volgt een re­por­ter het ver­kie­zings­nieuws op. In de stad Ant­wer­pen zit­ten we al­le lijsttrekkers van de ze­ven gro­te par­tij­en op de hie­len, van het uit­bren­gen van hun stem tot de laat­ste emo­ties na de uit­slag. Op al­le par­tij­hoofd­kwar­tie­ren in Ant­wer­pen heb­ben we een vi­deo­re­por­ter. Roept er ie­mand “Zet die plo­at af”, dan to­nen wij u met­een de beel­den. Uit­sla­gen, eer­ste re­ac­ties, ana­ly­ses, co­a­li­tie­vor­min­gen … U leest het al­le­maal op uw ge­meen­te­pa­gi­na!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.