Ver­leng­stuk voor fiets­pad in cen­trum

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (bvdl)

Het Agent­schap We­gen en Ver­keer (AWV) is vrij­dag be­gon­nen met het ver­be­te­ren van het fiets­pad in het cen­trum van Wechelderzande (Lille). Langs de Ge­broe­ders De Win­ter­straat ligt al veel ja­ren een twee­rich­tings­fiets­pad dat stopt ter hoog­te van het kruis­punt met de Wa­ge­mans­straat. AWV maakt in sa­men­wer­king met de ge­meen­te een ein­de aan de on­dui­de­lij­ke en ge­vaar­lij­ke si­tu­a­tie door het fiets­pad te ver­len­gen en een nieu­we over­steek voor fiet­sers aan te leg­gen.

De nieu­we fiets­pa­den wor­den aan­ge­legd in een ro­de mar­ke­ring om de zicht­baar­heid te ver­ho­gen. De werk­zaam­he­den wor­den in de loop van vol­gen­de week af­ge­rond.

FO­TO BVDL

Het fiets­pad wordt een stuk vei­li­ger in Wechelderzande.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.