Ge­meen­te koopt per­ceel Sons­hei­de

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (ram)

Het sport­cen­trum De Valk in het Kruis­pad in Rijkevorsel werd vo­rig jaar aan­ge­kocht door het ge­meen­te­be­stuur. Aan de over­kant van de straat, te­gen­over jeugd­huis De Wau­wel en het lo­kaal van korf­bal­club Rij­ko, gaat de ge­meen­te een bij­ko­mend per­ceel grond ver­wer­ven. “Dit is een vol­gen­de stap in de uit­bouw van de sport- en re­cre­a­tie­zo­ne Sons­hei­de”, zegt sche­pen van Sport Ste­fan Maes (N-VA). “De ge­meen­te is al ei­ge­naar van het naast­ge­le­gen per­ceel. De­ze aan­koop wordt ge­daan met het oog op de toe­komst. Er zijn nog geen con­cre­te plan­nen om iets met de gron­den te doen, maar voor de toe­komst kun­nen ze nog van pas ko­men.” De ge­meen­te­raad heeft de aan­koop goed­ge­keurd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.