Op­knap­beurt voor en­ke­le we­gen

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (bvdl)

Ar­bei­ders van Aqua­fin her­stel­len van maan­dag 15 ok­to­ber tot en met vrij­dag 19 ok­to­ber zes be­scha­dig­de put­dek­sels op de Oost­mal­se­baan in Wechelderzande (Lille). De werk­zaam­he­den vin­den plaats tus­sen het Step­ke en de Blom­mer­schot­se­baan. Het ver­keer kan de he­le week beur­te­lings langs de werf pas­se­ren door tij­de­lij­ke ver­keers­lich­ten. De tech­ni­sche dienst van de ge­meen­te Lille her­stelt van­af maan­dag 15 ok­to­ber even­eens het weg­dek op de Zit­taart­se Hei­de in Poe­der­lee. Au­to­mo­bi­lis­ten die van Poe­der­lee naar Vor­se­laar wil­len rij­den, moe­ten dan een weg­om­leg­ging langs Hei­end in Lille vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.