Cel­ge­noot krijgt ra­ke klap­pen

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (bvdl)

Ge­de­ti­neer­de Da­vid D. (38) stond te­recht om­dat hij in de ge­van­ge­nis van Turnhout zijn cel­ge­noot in el­kaar had ge­sla­gen. Het Open­baar Mi­nis­te­rie vor­der­de een cel­straf van twaalf maan­den en een boe­te van 600 eu­ro. Toen het slacht­of­fer in de cel aan D. vroeg om de te­le­vi­sie wat stil­ler te zet­ten, ging de be­klaag­de door het lint. “Hij ging op zijn cel­ge­noot zit­ten en bleef maar op hem slaan. En­ke­le ci­piers moesten tus­sen­bei­de ko­men”, schets­te de ad­vo­caat van het slacht­of­fer. Da­vid D. is al vijf keer ver­oor­deeld, on­der meer voor sla­gen en ver­won­din­gen. “Mijn cli­ënt heeft ADHD”, voer­de zijn ad­vo­caat, mees­ter Ro­de­ric Heer­man, aan. Von­nis op 9 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.