De­fec­te trein ver­stoort spits

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (be­pr)

Het trein­ver­keer tus­sen He­ren­tals en Lier is vrij­dag­och­tend zwaar ver­stoord ge­weest door een de­fec­te trein ter hoog­te van Nij­len. Ver­schil­len­de slag­bo­men op grond­ge­bied Nij­len ble­ven daar­door lang­du­rig ge­slo­ten. De NMBS zet­te ver­vang­bus­sen in tus­sen Mol en Has­selt en tus­sen Mol en Ha­mont. Tus­sen Lier en He­ren­tals kon­den rei­zi­gers een bus van De Lijn ne­men. Het trein­ver­keer liep ver­tra­gin­gen op. Ook het ver­keer in Nij­len werd ern­stig ge­hin­derd, want de mees­te slag­bo­men ble­ven ge­slo­ten. “Een pro­bleem dat he­laas ge­re­geld te­rug­komt in Nij­len”, zegt bur­ge­mees­ter Paul Ver­beeck (CD&V). Na de och­tend­spits gin­gen de slag­bo­men weer open.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.