Thier­ry Hen­ry te­kent voor drie jaar bij Mo­na­co

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - (gma)

De ko­gel is door de kerk: de Ro­de Dui­vels zijn hun be­kend­ste as­sis­tent kwijt. De Fran­se sport­krant L’Équi­pe meld­de gis­te­ren in het mid­den van de eer­ste helft van Bel­gië – Zwit­ser­land dat Thier­ry Hen­ry (41) de nieu­we trai­ner van AS Mo­na­co wordt. De Frans­man te­kent bij de ploeg waar hij als spe­ler zijn car­ri­è­re be­gon een con­tract van drie sei­zoe­nen.

Hen­ry zou met Ju­lien Stephan – hui­dig be­lofte­coach van Ren­nes – ook al een as­sis­tent heb­ben. Maan­dag zou hij voor­ge­steld wor­den als op­vol­ger van Le­o­nar­do Jar­dim. In Mo­na­co vindt de ge­we­zen top­spits al­vast Ro­de Dui­vels Ti­ele­mans en Chad­li te­rug.

Bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez ver­liest zo na Grae­me Jo­nes wel zijn twee­de rech­ter­hand in een paar maan­den tijd. Met de Schot Shaun Ma­loney werd al een nieu­we T3 aan­ge­trok­ken, T2’s mo­gen

zich aan­mel­den.

FO­TO AP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.