Com­mer­ci­ë­le part­ners blij­ven aan boord

Staan ach­ter de club

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL -

Ook aan de be­lang­rijk­ste com­mer­ci­ë­le part­ners van de club werd gis­te­ren voor de mid­dag tekst en uit­leg ge­ge­ven. De voor­naams­te spon­sors van KV Me­che­len - Te­le­net, AFAS Soft­wa­re, Ve­relst en Mer­ce­des - wer­den uit­ge­no­digd voor een ver­ga­de­ring, die in een erg con­struc­tie­ve en po­si­tie­ve sfeer is ver­lo­pen. Een of­fi­ci­ë­le be­slis­sing van de spon­sors is er nog niet, maar de ver­wach­ting is wel dat ze gel­oven in de on­schuld van KV als club en dat ze de com­mer­ci­ë­le sa­men­wer­king zul­len ver­der­zet­ten.

Ook al­le club­me­de­wer­kers wer­den gis­te­ren sa­men­ge­roe­pen door Die­ter Pen­nin­ckx en voor­zit­ter Johan Tim­mer­mans, die sa­men zul­len op­tre­den als ver­te­gen­woor­di­gers van het ‘clea­ne’ KV-be­stuur. Net als de spe­lers en de spon­sors kre­gen ook de me­de­wer­kers te ho­ren dat de club ge­woon ver­der blijft draai­en. Tom Ca­luwé en Den­nis Hen­de­rickx ne­men voor­lo­pig de ta­ken over van Ste­faan Van­roy. Die­ter Pen­nin­ckx en Luc Lee­mans ne­men het fi­nan­ci­ë­le luik voor hun re­ke­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.