Ex­po­sed Mu­sic op apar­te con­cert­lo­ca­ties

ZA 13/10 | DI­VER­SE LO­CA­TIES | ANT­WER­PEN | WWW.STADSMAGAZIJN.BE

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

Een pop­con­cert op een va­ren­de Flan­dria, het is eens wat an­ders. Voor de vier­de edi­tie van Ex­po­sed Mu­sic ne­men mu­zi­kan­ten je van­avond op sleep­touw door de stad met kor­te per­for­man­ces op unie­ke lo­ca­ties. Er weer­klinkt mu­ziek in de Not­te­bohm­zaal van Erf­goed­bi­bli­o­theek Hen­drik Con­scien­ce, het Sint-Pau­lus­kloos­ter of de Kei­zers­ka­pel. Op het pro­gram­ma on­der an­de­ren het zee­schelp-en­sem­ble Spi­ral Con­sort (fo­to) dat sa­men­speelt met een kin­der­koor, of een schil­de­res die li­ve een folk­mu­zi­kan­te be­ge­leidt. Een gids be­ge­leidt je tus­sen de ver­schil­len­de lo­ca­ties. Op een boot bij het nieu­we Ha­ven­huis volgt de af­ter­par­ty.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.