VR 19/10

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

Jeugd­be­we­ging bo­ven

Meer dan 250.000 jon­ge­ren gaan el­ke week naar hun jeugd­be­we­ging. Tij­dens de Dag van de Jeugd­be­we­ging mo­gen de le­den hun uni­form ook een­maal uit de kast ha­len om er­in naar school te gaan, of een van de ve­le ac­ti­vi­tei­ten van de Dag van de Jeugd­be­we­ging bij te wo­nen. Op het Antwerpse Astrid­plein wordt vrij­dag tus­sen 7 en 9u een groot ont­bijt ge­or­ga­ni­seerd. ’s Avonds kun­nen de ve­le le­den hun ener­gie kwijt op de Nacht van de Jeugd­be­we­ging in de Waag­na­tie.

FO­TO CHRIS VAN ROMPAEY

Dag van de Jeugd­be­we­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.