ZA 13/10

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

Kunst­boe­ken in de Aca­de­mie

De Ant­werp Aca­de­my Art Book Fair (1018u) is toe aan haar vijf­de edi­tie. De­ze kunst­boe­ken­beurs is on­der­tus­sen uit­ge­groeid tot de groot­ste van haar soort in de Be­ne­lux. Meer dan 120 stand­hou­ders uit bin­nen- en bui­ten­land to­nen het bes­te op het vlak van kunst­boe­ken en kun­ste­naars­pu­bli­ca­ties uit de 20ste en de 21ste eeuw. Stands staan ver­spreid over de gan­gen en za­len van de Ko­nink­lij­ke Aca­de­mie voor Scho­ne Kun­sten in de Mut­s­aard­straat.

FO­TO RAYMOND LEMMENS

Pad­den­stoe­len­wan­de­lin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.