VR 19/10

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

Nacht van het Kem­pens Erf­goed

Eén keer per jaar, wan­neer de da­gen kor­ter wor­den, krijg je in de Kem­pen de kans om ’s nachts Kem­pens toperf­goed te gaan spot­ten. Dat kan vrij­dag tij­dens de Nacht van het Kem­pens Erf­goed. Op meer dan veer­tig plaat­sen in 23 Kem­pen­se ge­meen­tes kun je deel­ne­men aan ac­ti­vi­tei­ten waar volks­ver­ha­len, de Kem­pen­se lie­de­ren­schat, mu­se­um­col­lec­ties, his­to­ri­sche film­pjes, kunst­schat­ten, ar­che­o­lo­gi­sche vond­sten, ge­klas­seer­de mo­nu­men­ten en tra­di­ties cen­traal staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.