Ener­gie voor dui­zend

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

Na een werk­dag een ener­gie­boost no­dig? Die komt van de on­ver­moei­ba­re Maai­ke De Wae­le in haar Stu­dio M, op de bo­ven­ver­die­ping bij de ar­ties­ten van Cir­co D’ell Fuego op Ant­wer­pen Dam. Op ATV train­de de Antwerpse elk week­end op het scherm sa­men met haar Deen­se Dog Mar­cel, maar in de stu­dio doet ze het al­leen voor een ben­de voor­na­me­lijk vrou­wen. Stu­dio M is er voor yo­ga, BBBwork-outs en al­les daar­tus­sen voor be­gin­ners en ge­vor­der­den. Het licht is tij­dens de work-outs ge­dimd, de geur­kaar­sen bran­den en de mu­ziek staat er loei­hard. Af­zien en zwe­ten, maar nooit slecht­ge­zind bui­ten­ko­men. In de zo­mer vin­den de les­sen plaats on­der de blo­te he­mel in Park Spoor Noord naast Stu­dio M.

Joos­sens­gang 14, www.stu­diom-ant­werp.be

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.