Im­po­sant fic­tief por­tret in ‘Earth Di­ver’

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! - ZA 13/10 (gvh)

GUY VAN VLIET

MUSICAL KOMEDIE

| INTERSCAUT | SCHEL­LE | 20U | WWW.TRANS­PA­RANT.BE

Mu­ziek­the­a­ter Trans­pa­rant blijft ga­rant staan voor in­te­res­san­te ar­tis­tie­ke keu­zes en dat is in Earth Di­ver ze­ker niet an­ders. De­ze mu­zi­ka­le, li­te­rai­re en vi­su­e­le top­voor­stel­ling werd tot in het bui­ten­land ju­be­lend ont­van­gen. Maar u hoeft het dit week­end niet ver­der te zoe­ken dan Schel­le. Te­gen de ach­ter­grond van een im­po­sant vi­deo­de­cor schetst re­gis­seur Wou­ter Van Looy het por­tret van een sa­men­le­ving in cri­sis. Fic­tief? Of is het toch de we­reld zo­als die is of zal zijn? Dit in­druk­wek­ken­de stuk mu­ziek­the­a­ter, in co­pro­duc­tie met ChorWerk Ruhr en B’Rock, ka­dert in Ant­wer­pen Ba­rok 2018.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.