Ver­leidt Ant­wer­pen

THE ART OF THE TEESE WO 17/10 - DO 18/10 | STADSSCHOUWBURG ANT­WER­PEN | WWW.STADSSCHOUWBURG-ANT­WER­PEN.BE, WWW.CLUB-BURLESQUE.COM

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

De ra­vis­san­te Di­ta Von Teese strijkt met haar burlesque en­tou­ra­ge twee­maal neer in een tot de nok ge­vul­de Stadsschouwburg. Von Teese is noch zan­ge­res, noch ac­tri­ce. Wat doet Di­ta dan? We vra­gen het aan een van haar ve­le fans, Miss Be­ha­ve van Club Burlesque.

“Di­ta is de ko­nin­gin van de burlesque.” Miss Be­ha­ve van het Antwerpse Club Burlesque twij­felt geen se­con­de wan­neer we haar vra­gen naar het fe­no­meen Di­ta Von Teese. Burlesque is de al­om­vat­ten­de term voor pi­kan­te en gla­mou­reu­ze va­ri­é­té­shows. “Di­ta Von Teese zet­te be­gin ja­ren 90 het gen­re weer op de kaart. De we­reld­wij­de re­vi­val van burlesque dan­ken we gro­ten­deels aan Di­ta en haar fa­bu­leu­ze acts.”

De meest tot de ver­beel­ding spre­ken­de act van La Von Teese is haar Marti­ni Glass, waar­bij de ar­ties­te sen­su­eel kron­kelt in een mans­hoog cock­tail­glas. Voor haar nieu­we tour­nee krijgt de­ze ico­ni­sche rou­ti­ne een fa­ce­lift. Von Teese duikt nu in een cham­pag­ne­glas be­zet met 150.000 Swa­ro­vs­kik­ris­tal­len.

Noch­tans leek de klei­ne Di­ta niet in de wieg ge­legd om te schit­te­ren in een groot glas. Een wieg die stond in Mi­chi­gan, haar Duits­klin­ken­de ar­ties­ten­naam be­dacht ze – net als haar vol­le­di­ge ima­go – zelf. De jon­ge He­a­ther Re­née Sweet wil­de bal­le­ri­na wor­den. Haar eer­der be­perk­te leng­te – 1,62 me­ter – stak daar een stok­je voor, dus ging ze als tie­ner aan de slag in een strip­club. Haar voor­lief­de voor bal­let duikt re­gel­ma­tig op, zo­als in haar Zwa­nen­meer Strip­tea­se.

Te­pelkwast­jes en pail­let­ten

“Di­ta ver­schijnt in een schit­te­rend kos­tuum, dat ze ver­vol­gens re­de­lijk rapt uit­trekt”, lacht Miss Be­ha­ve. “Di­ta is een smaak­vol­le pin-up­girl, strip­tea­se blijft een be­lang­rij­ke fac­tor in haar re­vue. Wat niet wil zeg­gen dat burlesque plat­vloers is. Al­les­be­hal­ve, Di­ta’s show barst van de smaak­klau­wen. vol­le hu­mor. Haar stijl is nooit gra­tuit, het is ver­lei­den op hoog ni­veau. Von Teese is een icoon. Veel da­mes die niet vol­doen aan het klas­sie­ke op­ge­le­pel­de schoon­heids­ide­aal kij­ken naar haar op. Ze is au­teur van stan­daard­wer­ken zo­als Burlesque and the Art of the Teese, en haar stijl­gids Your Beau­ty Mark: The Ul­ti­ma­te Gui­de to Ec­cen­tric Gla­mour.”

Een kris­tal­len ker­mis­paard, een gi­gan­tisch groot glit­ter­hart of een bad­kuip met gou­den

“De we­reld­wij­de re­vi­val

van burlesque dan­ken we gro­ten­deels aan Di­ta en haar fa­bu­leu­ze acts.”

FO­TO RR

Miss Be­ha­ve.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.