AGEN­DA

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! - (evw)

URBAN JUN­GLE Wat?

- Plein Pu­bliek 2.0

Bon­te kleu­ren en bees­ti­ge mu­ziek, het is weer feest in Plein Pu­bliek. Na­dat de ser­re de Fie­rens­blok­ken ver­liet, siert ze nu in een ge­üp­gra­de­de ver­sie het Nieuw Zuid. Plein Pu­bliek, d’Her­bou­vil­le­kaai

Za­ter­dag 13 ok­to­ber van­af Gra­tis

Waar? Wan­neer?

Prijs?

DAN­SEN IN DEN DRAAK Wat?

19 22u

- Dj Dr.T

Den Draak viert zijn huis-dj: 5 jaar dj Dr. T. Dat be­looft dan­sen op den toog tot in de vroe­ge uur­tjes. Pro­beer zo maar eens op tijd in het stem­hok­je te ge­ra­ken. Den Draak, Draak­plaats 1 Za­ter­dag 13 ok­to­ber van­af 22u Gra­tis

- ope­ning

Een nieu­we club opent de deu­ren op het Ei­land­je: club Li­ma. Met toe­gan­ke­lij­ke

CLUB LI­MA Wat?

Wan­neer? Prijs?

Waar?

deep­hou­se en een in­tie­me set­ting wil de­ze stek het Antwerpse nacht­le­ven ver­o­ve­ren. Het start­schot wordt ge­ge­ven door dj’s Li­cious, Ne­on en Jean Le Rou­ge. Li­map­lein 1 Za­ter­dag 13 ok­to­ber van­af 23u

RWND Wat?

Wan­neer?

Waar?

- old­school

Van old­school ni­ne­ties r&b en hip­hop tot de meest po­pu­lai­re pla­ten uit de pe­ri­o­de 2000-2010: nos­tal­gie, dans­ple­zier en een snuif­je mee­zing­pret ver­ze­kerd.

La Ga­re 27, Damp­lein 27 Za­ter­dag 13 ok­to­ber van­af 23u

- nieuw be­gin

Bar Hel­der mag dan wel de Rijn­kaai ver­la­ten heb­ben, ze danst ge­woon ver­der. Dit keer in Me­at­pack voor een mooie por­tie dis­co, ita­lo, af­ro, funk en hou­se.

Waar?

HEL­DER DANST VER­DER Wat?

Wan­neer?

Waar?

Me­at­pack, Sam­ber­straat 40 13 ok­to­ber van­af 23u

- stu­den­ten­feest Stu­den­ten­club Nord­kem­pus gooit goed­ko­pe cock­tails in de strijd om het ge­wicht van het be­staan wat te ver­lich­ten. De Sa­la­man­der, Lan­ge Sint-An­nastraat

Dins­dag 16 ok­to­ber van­af

THE COCK­TAIL PAR­TY Wat?

Waar?

Wan­neer? Prijs? MOON

Wat?

2 20u

Wan­neer?

Za­ter­dag

Gra­tis

- kos­misch

Het Antwerpse mu­ziek­la­bel Un­fi­nis­hed Mon­key Re­cords trekt met een gloed­nieuw feest­con­cept naar Bor­ger­hout. Hier mo­gen we ons ver­wach­ten aan li­ve elek­tro­ni­sche mu­ziek, dj’s, kunst, vi­su­als en cre­a­tie­ve ‘chill-out-vi­bes’. Bar Ve­ne­tië, Turn­hout­se­baan 197 Vrij­dag 19 ok­to­ber van­af 19.19u 10 eu­ro voor

Waar? Wan­neer? Prijs?

22.22u, 15 eu­ro er­na

GRELLIGE GRIETEN AVOND Wat?

- vi­nyl

De­co knalt weer vi­nyl op de draai­ta­fel. Hit­si­ge be­ats wor­den voor­zien door de Thelma en Loui­se van de Antwerpse dj-sce­ne: dj’s Fas­ter Pus­sy­kat en La­la Lie. Bar De­co, Torf­brug 2-4 Vrij­dag 19 ok­to­ber van­af

Gra­tis

- all night long

Dj-ko­ning Fai­sal palmt Am­pe­re in. Dat doet hij ech­ter niet al­leen, maar met een re­sem spe­ci­al guests die sa­men met hem voor een knal­ler van een feest zul­len zor­gen. Am­pe­re, Si­mons­straat 21 Vrij­dag 19 ok­to­ber van­af

11,5 eu­ro vvk

Waar?

Prijs? FAI­SAL Wat?

21u

Waar?

Prijs?

23u

Wan­neer?

Wan­neer?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.