Pas­ta-Hip­po-Vi­no: tus­sen de toe­ris­ten is het ook ge­zel­lig

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

Op en rond de Ou­de Koorn­markt wor­den da­ge­lijks hor­den toe­ris­ten bin­nen­ge­lokt bij me­nig Ita­li­aan voor een pas­ta car­bo­na­ra van 10 eu­ro of een piz­za mar­g­heri­ta van 7 eu­ro. En hoe­wel het mi­ni-im­pe­ri­um van Da Gio­van­ni in het cen­trum op zich­zelf ook best zijn char­me heeft, moet je voor het be­te­re werk zon­der twij­fel bij Pas­ta-Hip­po-Vi­no zijn. Toe­ris­ten die de roep van Da Gio­van­ni kun­nen weer­staan en hun weg vin­den naar Pas­ta-Hip­po-Vi­no, krij­gen geen spijt. Via de wijn­bar loop je het don­ke­re res­tau­rant bin­nen. Daar­na is het al­leen nog kie­zen tus­sen de be­te­re wij­nen en het aan­bod aan huis­ge­maak­te pas­ta. Een pas­ta eten voor 10 eu­ro kan hier niet, maar kwa­li­teit heeft zijn prijs. Ab­so­lu­te aan­ra­der: de zwar­te ta­gli­a­tel­le met car­p­ac­cio en pes­to. Ou­de Koorn­markt 32, www.pas­ta-hip­po-vi­no.be

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.