Oprit He­ren­tals-West krijgt nieuw as­falt

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (ho)

Het Agent­schap We­gen en Ver­keer voert van­af maan­dag 15 ok­to­ber ge­du­ren­de vijf nach­ten on­der­houds­werk uit op de E313. De eer­ste drie nach­ten si­tu­e­ren die zich tus­sen af­rit Wom­mel­gem en de par­king in Ranst rich­ting Has­selt. In de nacht van don­der­dag 18 ok­to­ber strijkt de werf neer op de op- en af­rit He­ren­tals-West in Grobbendonk in de rich­ting van Ant­wer­pen. De op- en af­rit krij­gen er een nieu­we as­falt­laag, waar­door het com­plex van 22 tot 5u is af­ge­slo­ten voor al­le ver­keer. Wie er die nacht in Grobbendonk af moet, kan door­rij­den tot Mas­sen­ho­ven en daar ke­ren. Tij­dens de laat­ste werknacht op 22 ok­to­ber be­vindt de werf­ploeg zich weer tus­sen Ant­wer­pen-Oost en de par­king in Ranst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.