EINDEJAARSREIZEN

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - BART VAN DEN LANGENBERGH (bvdl)

De kans is heel klein dat Ward Ken­nes (CD&V) en Ri­ta Thijs (Open Vld) nog een co­a­li­tie gaan vor­men in Kasterlee. N-VA wei­gert de voor­dracht van Ri­ta Thijs als sche­pen.

Jeroen Van de Wa­ter

Voor­zit­ter N-VA Kasterlee

VA re­a­geert eer­der emo­ti­o­neel dan ra­ti­o­neel”, zegt Ri­ta Thijs. “We zijn er als kar­tel niet in ge­slaagd om de CD&V-meer­der­heid te bre­ken, maar er was nu wel een kans om met meer­de­re par­tij­en te be­stu­ren. Bin­nen Open Vld be­kij­ken we nog wel wat er even­tu­eel nog mo­ge­lijk is. We heb­ben hier­voor nog de tijd.”

Bur­ge­mees­ter Ward Ken­nes (CD&V) is op zijn beurt niet van plan om een gro­te co­a­li­tie te vor­men sa­men met N-VA & Open Vld. “We heb­ben van CD&V een man­daat ge­kre­gen om met Open Vld co­a­li­tie­ge­sprek­ken op te star­ten en niet met een an­de­re par­tij”, legt Ward Ken­nes uit. “Als Open Vld er niet in slaagt om ge­noeg hand­te­ke­nin­gen bij­een te krij­gen, dan zijn die ge­sprek­ken zon­der voor­werp. Wij gaan dat pro­bleem niet op­los­sen. Er zijn wel voor­beel­den waar dat wel kan. In AntHet

wer­pen gin­gen CD&V en sp.a zes jaar ge­le­den sa­men naar de kie­zer. Maar van­uit sp.a wer­den toen wel ge­noeg hand­te­ke­nin­gen ge­le­verd om CD&V een co­a­li­tie te la­ten vor­men met N-VA en Open Vld.”

Het lijkt er steeds meer op dat CD&V met 13 van de 25 ze­tels toch al­leen ver­der zal doen van­af 2019. Een even­tu­e­le co­a­li­tie met Groen is nog niet aan de or­de. “Ik stel vast dat Open Vld wordt ge­gij­zeld door de voor­ma­li­ge kar­tel­part­ner. We gaan ons be­ra­den over de toe­komst”, ver­volgt de bur­ge­mees­ter. “N-VA heeft al­tijd ver­oor­deeld dat slechts een par­tij het voor het zeg­gen had. Nu was er een kans voor een co­a­li­tie met twee par­tij­en. Maar als N-VA daar­aan niet wil mee­wer­ken, wor­den we wel ge­dwon­gen om al­leen ver­der te gaan.” Die­ven pleeg­den don­der­dag een in­braak op de Ou­de West­meer­beek­se­weg. De da­ders bra­ken een raam open en gin­gen aan de haal met ju­we­len en hor­lo­ges.

FO­TO BERT DE DEKEN

Een brom­fiets en een au­to raak­ten don­der­dag om 16.44u op deter hoog­te van Me­diaMarkt, be­trok­ken bij een aan­rij­ding. Brom­fiet­ser B.H. (19) raak­te licht­ge­wond.

FO­TO PKK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.