Groot­moe­der en klein­zoon gaan sa­men op die­ven­pad

Drie­tal staat te­recht voor dief­stal­len bij wo­nin­gen en ka­pel­le­tje

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (bvdl)

Een 65-ja­ri­ge groot­moe­der uit Turnhout en haar klein­zoon en diens ex-vrien­din ston­den te­recht om­dat ze eer­der dit jaar sa­men op die­ven­pad wa­ren ge­gaan. De twee fa­mi­lie­le­den ris­ke­ren elk een cel­straf van twaalf maan­den.

The­re­sia J. (65) uit Turnhout en haar klein­zoon Werner D. moesten zich vrij­dag sa­men met Eli V. (19), de ex-vrien­din van D., voor de recht­bank ver­ant­woor­den voor dief­stal­len. Op 8 mei van dit jaar be­trap­te in Kasterlee een be­wo­ner het drie­tal op de op­rit van zijn wo- ning. De in­drin­gers be­weer­den dat ze bij het ver­keer­de huis ston­den en re­den weg in een au­to. Ze wa­ren wel de wo­ning bin­nen­ge­dron­gen en had­den en­ke­le spul­len ont­vreemd. Bij J. vond de po­li­tie een por­te­feuil­le en geld van het slacht­of­fer te­rug. Op 5 maart pro­beer­den ze op een an­der adres oud ij­zer te ste­len. De ei­ge­naar, zelf een han­de­laar in oud ij­zer, merk­te J. met een ij­ze­ren staaf in haar hand op. Op 6 mei zijn de drie be­klaag­den be­trapt toen ze op het Plein­tje in Tie­len (Kasterlee) een of­fer­blok van een ka­pel­le­tje pro­beer­den open te bre­ken. De open­ba­re aan­kla­ger vroeg een cel­straf van tien maan­den voor Eli V. en twaalf maan­den voor de oma en haar klein­zoon. The­re­sia J. is al zes keer eer­der ver­oor­deeld. De raads­man van J., die zelf al­tijd heeft ge­han­deld in oud ij­zer, vroeg een straf met uit­stel. Ook de ad­vo­ca­te van Eli V. vroeg be­grip. “Ze is be­trok­ken ge­raakt in si­tu­a­ties waar­mee ze vroe­ger nooit mee te ma­ken had. In­tus­sen heeft ze ge­bro­ken met D.”, pleit­te mees­ter Do­mi­ni­que Pee­ters. Von­nis op 7 de­cem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.