7/10 7/10 6/10 6/10 7/10 6/10 8/10 7/10 6/10 6/10 6/10

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL -

Ster­ke par­tij. En­ke­le pri­ma red­din­gen, kans­loos op de kop­bal van Pey­re.

Met een tac­kle hield hij Ni­a­katé van een tref­fer. Pri­ma voor­zet bij de 2-0.

Had het niet al­tijd on­der de markt te­gen de vin­ni­ge voor­li­nie van Union.

Moest sa­men met zijn kom­paan Swin­kels meer kan­sen toe­staan dan ge­brui­ke­lijk.

Tank­te ver­trou­wen met een fout­lo­ze par­tij. Blijft voor­zich­tig met zijn rus­hes.

Mooie kop­bal bij de 1-0. Liet zich wel af­troe­ven bij het te­gen­doel­punt.

Enorm be­weeg­lijk, voort­du­rend aan­speel­baar en goe­de pas­sing.

Al­weer cru­ci­aal. Voor de ze­ven­de wed­strijd op rij een voet in een Me­chel­se goal.

Deed zijn best, maar nau­we­lijks be­trok­ken bij enig doel­ge­vaar.

Wei­nig pro­mi­nent aan­we­zig, maar toch al­weer goed voor een doel­punt­je.

Erg aan­we­zig voor rust, maar schoot de 2-0 on­be­grij­pe­lijk op Saus­sez.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.