Mees­ter­ver­val­ser Geert Jan Jan­sen le­vert in­spi­ra­tie voor ‘True Co­py’

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! - DO 15/11 - ZA 17/11 | DESINGEL | ANT­WER­PEN | WWW.BERLINBERLIN.BE

Het Ber­chem­se the­a­ter­ge­zel­schap Ber­lin trekt de we­reld rond met theater dat schip­pert tus­sen ‘zijn’ en ‘schijn’. Vi­deo is een vast in­gre­di­ënt in hun pro­duc­ties, soms staan er ook ac­teurs op het po­di­um. Voor hun nieu­we cre­a­tie True Co­py ana­ly­seert Ber­lin het le­ven van mees­ter­ver­val­ser Geert Jan Jan­sen. De Ne­der­lan­der dook al eer­der op in hun werk als een van de der­tig ver­ha­len­ver­tel­lers in Per­haps All The Dra­gons…, dat met suc­ces ge­toond werd op Zo­mer van Ant­wer­pen.

Geert Jan Jan­sen haal­de mid­den ja­ren ne­gen­tig het we­reld­nieuws met ver­vals­te wer­ken van groot­mees­ters. Meer dan twin­tig jaar had hij de kunst­we­reld op­ge­licht. Met ver­ve: Pi­cas­so en Ap­pel schre­ven niets­ver­moe­dend echt­heids­cer­ti­fi­ca­ten bij werk dat hij had ge­schil­derd. Een spel­ling­fout in een cer­ti­fi­caat bij een werk ‘in de stijl van’ Cha­gall deed hem na ve­le ja­ren de das om. Maar er zou­den nog steeds wer­ken in mu­sea han­gen waar­van nie­mand ver­moedt dat ze van hem ko­men. True Co­py legt in deSingel de vin­ger op en­ke­le pijn­pun­ten bin­nen de kunst­we­reld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.