ZA 10/11 - ZO 11/11

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

Slot­week­end Boe­ken­beurs De Boe­ken­beurs, het jaar­lijk­se hoog­feest van het boek in Ant­werp Ex­po, loopt op zijn laat­ste be­nen. Voor het slot­week­end wor­den er nog en­ke­le gro­te na­men uit de kast ge­haald. Aan de sig­neer­ta­fel of op het au­teurspo­di­um staan van­daag on­der meer Lie­ve Blan­c­quaert, Eva Da­ele­man en An­na En­quist. Flip Kow­lier leest voor uit zijn pren­ten­boek in het West-Vlaams. Ka­pi­tein Wi­no­kio komt zon­dag sprook­jes voor­le­zen. Op Wa­pen­stil­stand kan je op de Boe­ken­beurs ook nog on­der meer Pas­ca­le Naes­sens, Jill Man­sell en Sa­bi­ne De Vos ont­moe­ten.

FO­TO VICTORIANO MO­RENO

De Boe­ken­beurs gaat dit week­end de laat­ste rech­te lijn in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.