Een voor­stel­ling om ‘Aaa’ te­gen te zeg­gen

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! - VR 16/11 - 02/12 (gvh)

GUY VAN VLIET

MU­SI­CAL KO­ME­DIE

| FAK­KEL­THE­A­TER | ANT­WER­PEN | WWW.FAK­KEL­THE­A­TER.BE

De tv-se­rie Zeg ‘ns Aaa was ook in Vlaan­de­ren me­gapo­pu­lair, want de ko­mi­sche reeks over een dok­ters­prak­tijk da­teert uit de tijd dat we met z’n al­len nog naar de Ne­der­land­se te­le­vi­sie ke­ken. Het per­so­na­ge Mien Dob­bel­steen werd le­gen­da­risch, en ac­teurs als Man­fred de Graaf, Car­ry Tef­sen en Sjou­kje Hooy­maay­er ver­kre­gen eeu­wi­ge roem. Zeg ‘ns Aaa kreeg een twee­de le­ven in het theater, en Ta­ke Twee Pro­duc­ties waagt zich als eer­ste aan een Vlaam­se ver­sie van de oer-Hollandse reeks. Lies­beth Ver­strae­ten kruipt in de huid van Mien Dob­bel­steen, naast on­der meer Ka­trien De Bec­ker en Frank Van Erum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.