Mor­chee­ba

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! - ZA 17/11 - ZO 18/11 (id) MA 18/02

| KINEPOLIS | ANT­WER­PEN | WWW.KINEPOLIS.BE

De Merk­sem­se Aca­de­mie voor Mi­ne­ra­lo­gie or­ga­ni­seert twee­maal per jaar een Mi­ne­ra­len­beurs in Kinepolis. Zo­wel mi­ne­ra­len en edel­ste­nen als fos­sie­len en ge­steen­ten wor­den er ten­toon­ge­steld en van de hand ge­daan. Tien­tal­len in­ter­na­ti­o­na­le stand­hou­ders pre­sen­te­ren er hun mooi­ste stuk­ken. Tij­dens de beurs kan je edel­ste­nen ook kos­te­loos op hun echt­heid la­ten on­der­zoe­ken. Ook kunst­voor­wer­pen uit mi­ne­ra­len wor­den te koop aan­ge­bo­den.

| HET DEPOT | LEU­VEN | WWW.HETDEPOT.BE

FO­TO KATRIJN VAN GIEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.