Het is niet meer zo fijn een tie­ner­heks te zijn

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! - (jbou)

De stun­te­li­ge heks die haar school op stel­ten zet­te met mis­luk­te to­ver­kun­sten, is weg­ge­to­verd. In The Chil­ling Ad­ven­tu­res krijgt Sa­bri­na The Teen­a­ge Witch een even ake­li­ge als ge­slaag­de ma­ke-over.

Sa­bri­na Spell­man, was dat niet de tie­ner­heks die in de ja­ren ne­gen­tig sa­men met haar pra­ten­de zwar­te kat de hek­sen­we­reld van een por­tie kol­der voor­zag op ons tv­scherm? Was dáár een re­ma­ke van no­dig? Maar Net­flix zou Net­flix niet zijn als het zijn re­ma­kes niet ge­wa­pend met een spreu­ken­boek te lijf ging. Dus mo­gen we on­ze bok­ken­poot­jes kus­sen dat ook de­ze ver­sie van een ge­liefd per­so­na­ge uit het Ar­chie-strip­boek­uni­ver­sum in de ke­tel van re­gis­seur Ro­ber­to Aguir­re-Sa­ca­sa be­land­de. Waar hij van het si­nis­te­re Ri­ver­da­le een soort Twin Peaks voor pu­bers maak­te, brouwt hij The Chil­ling Ad­ven­tu­res vol­gens een re­cept met een snuif­je pu­ber­pro­ble­men, vier eet­le­pels zwar­te ma­gie en drie te­nen on­ver­sne­den hor­ror.

Het ver­haal blijft het ver­trouw­de: Sa­bri­na Spell­man (een uit­ste­ken­de Kier­nan Ship­ka) is een hal­ve heks – va­der ‘war­lock’, moe­der mens, bei­den ge­stor­ven in een mys­te­ri­eus on­ge­val – die op­groeit bij haar to­ver­tan­tes. Wan­neer haar zes­tien­de ver­jaar­dag en de bij­be­ho­ren­de don­ke­re doop na­de­ren, raakt Sa­bri­na ver­scheurd tus­sen de keu­ze voor haar le­ven­tje op school en de kans om heks te wor­den en toe te tre­den tot de duis­te­re zij­de.

Blijkt dat die hek­sen een fe­mi­nis­tisch trek­je heb­ben. Sa­bri­na is niet op haar mond­je ge­val­len en zoekt kop­pig haar ei­gen weg. Dat ze daar­bij ge­pes­te school­ge­no­ten helpt en met­een het woord ‘pa­tri­ar­chaat’ er­bij sleurt, toont dat The Chil­ling Ad­ven­tu­res zijn hor­ror op maat van 2018 heeft ge­maakt. Net als bij Ri­ver­da­le is niet al­les even ge­slaagd: Sa­bri­na’s klas­ge­no­ten lij­ken wel van bord­kar­ton en soms kreu­nen de ver­haal­lij­nen on­der het ge­wicht van al die spreu­ken. Het is pas rond de hek­sen­ke­tel of tij­dens de trip­jes naar de on­der­we­reld dat ‘The Chil­ling Ad­ven­tu­res hun naam eer aan­doen. Ge­loof ons: de ver­schij­ning van de Duis­te­re Heer zal u net als Sa­bri­na hei­li­ge schrik aan­ja­gen.

FO­TO NET­FLIX

Sa­bri­na: tie­ner­heks met fe­mi­nis­tisch trek­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.