Voor

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - (sy­ma)

Ve­ren en Ve­ne­ti­aan­se mas­kers in de kerst­boom. Kerst­man­ne­tjes uit Scan­di­na­vië. Blau­we en ko­pe­ren bal­len en hou­ten ver­sier­sels voor een stoe­re kerst. “Zet een kerst­spar of -den niet ab­rupt in een war­me woon­ka­mer, maar laat hem eerst wat aan­pas­sen in de ga­ra­ge of ber­ging”, ad­vi­seert Wim Hout­mey­ers van boom­kwe­ke­rij en plan­ten­cen­trum Hout­mey­ers in Laak­dal. “Een spar heeft ove­ri­gens kor­te scher­pe naal­den, een den lan­ge naal­den. De po­pu­lai­re Nord­mann-kerst­bo­men zijn eer­der den­nen dan spar­ren. Ze heb­ben het voor­deel dat ze ook be­ne­den hun tak­ken blij­ven be­hou­den, dat is het mooist als je ze daar­na in de tuin plant. Ook dan: eerst van de woon­ka­mer naar een ‘tus­sen­sta­ti­on’, en dan pas naar bui­ten. Voorts hou je een kerst­boom best goed voch­tig, geef ‘m ge­re­geld vers wa­ter. En hou ‘m liefst van de vloer­ver­war­ming af.” Kerst­bo­men die we nu in huis ha­len, zijn meest­al zes jaar oud. De kerst­boom (met kluit dus, niet af­ge­zaagd) in de tuin plan­ten en jaar na jaar op­nieuw ge­brui­ken (tot hij te groot is), is een duur­za­me keu­ze. Wie voor een af­ge­zaag­de boom kiest: die ver­bran­den is ver­vui­lend, la­ten ver­hak­se­len is een be­te­re op­tie. Wie aan eco­lo­gie hecht, kiest best ook voor een lo­ka­le kwe­ker. Een kunst­boom kan even­wel de duur­zaams­te keus zijn, toch als we hem ve­le ja­ren ge­brui­ken.

FO­TO'S DIRK KERSTENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.