Vals rij­be­wijs be­steld via in­ter­net

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (bvdl) (bvdl)

Serge V. (23) uit Turn­hout Sha­di N. (30) uit Kasterlee stond ris­keert een cel­straf van een jaar te­recht voor het be­zit van een vals om­dat hij op 23 ju­ni zijn groot- rij­be­wijs. Hij ris­keert hier­voor een moe­der en zijn ei­gen broer had cel­straf van zes maan­den of een ge­sla­gen. “De jon­ge­man ging bij werk­straf. Het vals do­cu­ment zijn groot­moe­der langs om geld te kwam op 27 ju­li aan het licht vra­gen voor drugs. Toen zij dat tij­dens een ver­keers­con­tro­le van wei­ger­de, werd hij agres­sief”, zei zijn Re­nault Clio. open­ba­re aan­kla­ger Han­ne Van “De po­li­tie ont­dek­te dat de man Loy. “Hij werk­te haar te­gen de het vals rij­be­wijs had be­steld via grond, waar­door ze een ge­bro­ken een web­si­te. Hij be­taal­de daar heup op­liep. V. duw­de zijn broer, ze­ven­tig eu­ro voor. De be­klaag­de die daar ook woon­de, met zijn had al rij­exa­mens af­ge­legd, maar hoofd door het glas van een was tel­kens ge­buisd”, zei open- bin­nen­deur. Hij heeft bij zijn baar aan­kla­ger Han­ne Van Loy. moe­der ook huis­raad stuk­ge­sla- N. was be­reid om een werk­straf gen.” Vol­gens zijn ad­vo­ca­te laat uit te voe­ren. De rech­ter velt een Serge V. zich in­tus­sen be­ge­lei­den. von­nis op 4 ja­nu­a­ri.

Von­nis op 4 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.