Cho­co­la­de­dief ris­keert Drugs­dea­ler jaar drie maan­den cel ach­ter de tra­lies

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (bvdl) (bvdl)

Voor de dief­stal van twee cho­co- la­de­re­pen bij Car­re­four in Turn- hout kreeg Ke­vin D. (28) bij ver­stek een ef­fec­tie­ve cel­straf van drie maan­den en een boe­te van 800 eu­ro. De twin­ti­ger ging via zijn ad­vo­caat in ver­zet te­gen dat von­nis. “Een cel­straf van drie maan­den is over­dre­ven voor een dief­stal van twee re­pen cho­co­la­de”, pleit­te zijn raads- man. “De man is ern­stig ver­slaafd en hij be­seft dat er iets moet ge- beu­ren. Hij heeft ge­woon een duw­tje in de rug no­dig.” De rech­ter ver­wees tij­dens de zit­ting wel naar het uit­ge­brei­de straf­blad van D. met heel wat dief­stal­len. Von­nis op 4 ja­nu­a­ri. De recht­bank in Turn­hout ver­oor­deel­de Sven B. (41) uit Herselt tot een ef­fec­tie­ve ge­van­ge­nis­straf van 24 maan­den en een boe­te van 4.000 eu­ro. De man stond aan het hoofd van een zes­kop­pi­ge ben­de die drugs deal­de van­uit een cha­let aan Blei­den­hoek in Herselt. In het­zelf­de dos­sier ston­den nog twee vrou­wen en drie man­nen te­recht. Mi­gu­ël H. (33) uit Herselt kreeg een cel­straf van 22 maan­den en een boe­te van 4.000 eu­ro. Jo­hn C. is net als An­ne­lies F. en Sven V. (28) uit Wes­ter­lo ver­oor­deeld tot een au­to­no­me pro­ba­tie­straf van twee jaar. Bi­an­ca H. kreeg en­kel een boe­te van 800 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.