Ton­na­ge­be­per­king op trucks in Hei­de­bloem

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (mph)

Paul Meeus

Het ge­meen­te­be­stuur van Olen gaat een ton­na­ge­be­per­king in­voe­ren in de om­ge­ving van De Hei­bloem en De Bleek. “Er pas­seert daar nog­al wat niet-lo­kaal vracht­ver­keer en daar wil­len we iets aan doen”, zegt sche­pen Marc T’Sy­en (CD&V). “Het aan­ge­pas­te ver­keers­re­gle­ment komt er na over­leg met de stad­be­stu­ren van Geel en He­ren­tals. Het tra­ject dat de vracht­wa­gens nu vol­gen pas­seert im­mers ook over het grondgebied van on­ze buur­ge­meen­ten. Je kan niet zo­maar op de ge­meen­te­grens een bord­je plaat­sen dat vracht­wa­gens niet meer ver­der mo­gen rij­den.”

(Nog) niet in Neer­buul

An Pee­ters (N-VA) greep haar voor­lo­pig laat­ste ge­meen­te­raad aan om de­zelf­de be­per­king te be­plei­ten voor Neer­buul. “Een vraag die ik al va­ker stel­de, maar die steeds wordt af­ge­wim­peld.” En ook nu stapt Marc T’Sy­en niet met­een mee in het ver­haal. Neer­buul moet be­ke­ken wor­den in func­tie van het mo­bi­li­teits­plan. “Bo­ven­dien kan een in­greep om vracht­wa­gens te we­ren daar en­kel na over­leg met Wes­ter­lo ge­beu­ren”, meent bur­ge­mees­ter Sep­pe Bou­quil­lon (CD&V)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.