Lemmens weg bij Lo­ke­ren, Mu­na­ron in beeld

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - (whb, kvu, b)

Ver­ras­sing bij Lo­ke­ren: Kee­pers­trai­ner Er­win Lemmens (42) stap­te plots op. “Als kee­pers­trai­ner moet je in team­ver­band kun­nen wer­ken met de rest van de tech­ni­sche staf”, re­a­geert Lemmens, even­eens kee­pers­trai­ner bij de Ro­de Dui­vels. “We wa­ren in een on­werk­ba­re si­tu­a­tie te­recht­ge­ko­men.” Lemmens voel­de zich na het ver­trek van Pe­ter Maes min­der be­trok­ken bin­nen de staf. Bo­ven­dien klik­te het al een tijd­je niet meer tus­sen hem en as­sis­tent Ar­nar Vi­dars­son, die door de bles­su­re van Sol­lied de veld­trai­nin­gen voor zijn re­ke­ning neemt. Een in­ci­dent eer­der de­ze week zou de drup­pel ge­weest zijn. Als mo­ge­lij­ke op­vol­ger denkt Lo­ke­ren aan Jac­ky Mu­na­ron.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.