“Mi­chael is geen held in de keu­ken”

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - (di­ge)

Op kor­te tijd ont­stond er een ‘bro­man­ce’ tus­sen Eng­vall en ploeg­maat Mi­chael Ver­rips. “We heb­ben el­kaar snel ge­von­den, ja”, al­dus Eng­vall over zijn vriend­schaps­band met de Ne­der­land­se goa­lie. “Tij­dens de eer­ste mat­chen za­ten we al­le­bei op de bank. We moesten door­bij­ten en push­ten el­kaar naar een ho­ger ni­veau. On­ze kans zou nog ko­men. Dat is ook ge­ble­ken.”

De in­ni­ge band ver­sterk­te tij­dens en­ke­le eten­tjes. “Mijn vrien­din en ik ko­ken vaak. Hij komt meest­al proe­ven. Mi­cha­ël is geen held in de keu­ken.” (lacht)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.