ZA 08/12 - MA 07/01

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! UIT - IL­SE DEWEVER

Eta­la­ge­wan­de­ling in Lier Kerst in Lier staat, van­af dit week­end, he­le­maal in het te­ken van Won­der­land. Een he­le­boel eta­la­ges en het huis van de Kerst­man wor­den om­ge­to­verd tot een prach­tig de­cor dat tel­kens een hoofd­stuk uit het ver­haal van Ali­ce in Won­der­land ver­beeldt. Met een plan­ne­tje kan je een wan­de­ling ma­ken langs al­le eta­la­ges om zo het ver­haal te ont­dek­ken. In het huis­je van Felix Tim­mer­mans wach­ten dit week­end kin­der­ver­tel­lin­gen. De kerst­markt vindt plaats op de Gro­te Markt tus­sen 14 en 16 de­cem­ber. Op 15 de­cem­ber ar­ri­veert ook de Kerst­man, die er zijn in­trek neemt in

een kerst­huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.