Geen kerst zon­der ‘De No­ten­kra­ker’

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! UIT - ZO 16/12 (id)

| KO­NIN­GIN ELISABETHZAAL | WWW.KONINGINELISABETHZAAL.BE

Als we het over kerst­tra­di­ties heb­ben, hoort De No­ten­kra­ker, het bal­let op mu­ziek van Tsjai­k­ov­ski, daar ze­ker bij. Het ver­haal van Cla­ra Staal­boom die op kerst­avond een no­ten­kra­ker­pop krijgt her­leeft op 16 de­cem­ber in de Ko­nin­gin Elisabethzaal. De pro­duc­tie is in han­den van het Charkov Staats Ope­ra en Bal­let The­a­ter. De­ze klas­sie­ker wordt ook op 2 en 3 ja­nu­a­ri ge­danst in de Stadsschouwburg door het Na­ti­o­nal The­a­tre Bel­gra­de.

FO­TO RR

in de Ko­nin­gin Elisabethzaal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.