We­zen­berg opent met een ‘bom­me­ke’

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! UIT - (id) ZA 15/12 - ZO 16/12 ZA 15/12 (id)

| WE­ZEN­BERG | ANTWERPEN | WWW.SPORTINGA.BE

Na ne­gen maan­den van re­no­va­tie zet olym­pisch zwem­cen­trum We­zen­berg de deu­ren weer open. Op 15 en 16 de­cem­ber trak­teert Spor­ting A op een ‘bom­me­ke’ van een ope­nings­feest. 24 uur lang kun­nen jong en oud in het wa­ter dui­ken en deel­ne­men aan ac­ti­vi­tei­ten, zo­als wa­ter­ski­ën of aqua­work-outs. Voor kin­de­ren zijn er wa­terspring­kas­te­len en wa­ter­ver­tel­lin­gen. Op za­ter­dag is er een pool­par­ty met Hal­ve Neu­ro en dj-duo Las­ton & Geo.

| SINT-AN­DRIES­PLAATS | ANTWERPEN | WWW.COSINTANDRIES.BE

On­der het mot­to ‘Krijg de kle­re’ wordt in de wijk Sint-An­dries op 15 de­cem­ber van 11 tot 22u een eve­ne­ment ge­or­ga­ni­seerd rond ‘eer­lijk’ tex­tiel. Ver­wacht je aan een kle­ding­markt, tex­tiel­work­shops en een swis­hing-event. Er wacht ook een re­pair­ca­fé en een fa­mi­lie­work­shop door Haus­ge­macht. Je kan er even­eens kle­ren do­ne­ren aan De Col­lec­tie. Zij ge­ven ge­bruik­te kle­ren een nieuw le­ven. Het eve­ne­ment wordt op­ge­luis­terd door mi­li­eu­be­wus­te mu­zi­kan­ten.

FO­TO FRBE

FO­TO PA­TRICK DE ROO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.