Rui­len en schen­ken op beurs in De Ro­ma An­der­son .Paak

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! UIT - ZO 16/12 (id) ZO 10/03

| DE RO­MA | BOR­GER­HOUT | WWW.DEROMA.BE

De Ro­ma en Sa­men­le­vings­op­bouw or­ga­ni­se­ren op 16 de­cem­ber de fees­te­lij­ke ruil- en weg­geef­beurs Goe Ge­ge­ven!. On­der het mot­to ‘con­su­min­de­ren voor de feest­da­gen’, be­man­nen men­sen die spul­len te veel heb­ben weg­geef­stand­jes. Tij­dens Goe Ge­ge­ven! kan je ook plan­ten rui­len met an­de­re groen­lief­heb­bers. Bij de dj in de foy­er kan je voor 2 eu­ro een fees­te­lijk plaat­je aan­vra­gen ten voor­de­le van Al Ikram. De Ro­ma ver­koopt zelf tic­kets aan ge­re­du­ceer­de ta­rie­ven.

| LOT­TO ARENA | MERK­SEM | LIVENATION.BE, PROXIMUSGOFORMUSIC.BE

FO­TO KIONI PA­PA­DO­POU­LOS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.