Turn­hout:

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! UIT - VR 14/12 - MA 31/12

| WWW.UITINTURNHOUT.BE In de hoofd­stad van de Kem­pen is de Gro­te Markt zo­als van­ouds het klop­pen­de hart van ‘Win­ter in Turn­hout’. En­ke­le aan­ra­ders.

met vuur­act, de­mon­stra­ties op de ijs­pis­te en op­tre­den Bart Buls (14/12 van­af 18.30u).

over­dek­te ijs­pis­te, cha­lets, een win­ter­bar, gra­tis op­tre­dens en kin­der­ani­ma­tie op de Gro­te Markt.

slee­ën, slib­be­ren of spelletjes spe­len op het ijs (24 en 26/12).

uit­ge­baat door meer dan tien Turn­hout­se ver­e­ni­gin­gen, de winst van eten en drank gaat naar goe­de doe­len.

stal met le­vens­gro­te was­sen beel­den en le­ven­de die­ren aan de hoofd­in­gang van de Sint-Pie­ters­kerk.

laat een fo­to ne­men in Ti­ro­ler­stijl, of ga op 14 de­cem­ber met de kerst­man op de fo­to.

be­le­vings­tuin van 800 vier­kan­te me­ter met kron­ke­len­de paad­jes, ge- zel­li­ge hoek­jes, hon­der­den vi­ool­tjes en kerst­bo­men.

de winkels blij­ven op zon­dag open op 16 en 23 de­cem­ber tus­sen 13 en 18u.

in­ter­ac­tie­ve kin­der­boer­de­rij on­der toe­zicht van een des­kun­di­ge. Met gri­me­stand (16/12 tus­sen 13 en 17u).

ver­sier­de huif­kar­ren met boe­ren­paar­den ma­ken een tocht van 2 km door de stad, door­spekt met ver­ha­len. Van de Gro­te Markt naar het Speel­kaar­ten­mu­se­um (26 en 30/12).

dui­zen­den kaars­jes ver­lich­ten het be­gijn­hof tus­sen 17.30 en 21u sfeer­vol. In de kerk zor­gen leer­lin­gen van de mu­ziek­a­ca­de­mie voor kerst­mu­ziek (24/12).

lu­die­ke kerst­loop met ver­kle­de deel­ne­mers. Af­ter­par­ty op het po­di­um van het Win­ter­sa­lon met De Krä­kers (28/12).

drie be­weg­wij­zer­de lus­sen door­heen het Turn­houts Ven­nen­ge- bied met stops aan de kerst­stal op de Stads­boer­de­rij en op de Klein En­ge­land­hoe­ve. Pop-up­win­ter­bar aan het bos­wach­ters­huis­je (15/12 tot 06/01).

(id)

FO­TO RR

Huif­kar­toch­ten van de Gro­te Markt naar het Speel­kaar­ten­mu­se­um.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.