Be­taal­de bag­ge­raar DEME smeer­geld?

Ant­werps Vo­ka-voor­zit­ter nu­an­ceert uit­spraak van “half mil­jard” over jon­ge werk­zoe­ken­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND -

Het ge­recht van Oost-Vlaan­de­ren on­der­zoekt of bag­ger­groep DEME mil­joe­nen dol­lar aan smeer­geld liet be­ta­len om een groot con­tract in Rus­land van con­cur­rent Jan De Nul af te snoe­pen.

Dat schrijft De Tijd. DEME mocht in 2014 en 2015 bag­ger­wer­ken uit­voe­ren rond de haven van Sa­bet­ta in de Si­be­ri­sche noord­pool­re­gio. Dat con­tract kon op jaar­ba­sis zo’n 100 mil­joen dol­lar (87 mil­joen eu­ro) op­le­ve­ren.

Het Rus­si­sche mi­nis­te­rie van Trans­port be­zorg­de DEME het con­tract via de Rus­si­sche hoofd­con­trac­tant USK MOST. Maar het ge­recht gaat na of een me­de­wer­ker van USK MOST smeer­geld kreeg om te ga­ran­de­ren dat DEME het con­tract in de wacht sleep­te en niet Jan De Nul. Later kreeg Jan De Nul het con­tract weer in han­den voor de ja­ren 2016 en 2017, maar het be­drijf dien­de toch een klacht in.

Speur­ders heb­ben al huis­zoe­kin­gen uit­ge­voerd bij DEME. Ze on­der­zoe­ken ook het in­ter­ne mail­ver­keer van de groep en al­le geld­stro­men. DEME geeft geen com­men­taar.

FOTO BELGAONTHESPOT

Vo­ka-voor­zit­ter Jo De Bac­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.