Broers zet­ten pi­t­azaak op stel­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN -

De broers Tom­my R. (43) uit Lil­le en Leo R. (48) uit Lom­mel ris­ke­ren een cel­straf van acht maan­den en twaalf maan­den om­dat ze op 12 mei 2018 amok maak­ten in de pi­t­azaak Ne­fer­te­te in de Cor­bie­straat in Mol. “De po­li­tie werd op straat aan­ge­spro­ken door een werk­ne­mer die is ge­vlucht voor de twee per­so­nen die de zaak kort en klein had­den ge­sla­gen”, schets­te de open­ba­re aan­kla­ger. De ru­zie ont­stond na het ne­men van een fles­je bier. De da­ders gooi­den met stoe­len. Twee werk­ne­mers wer­den in het ge­zicht ge­sla­gen of bij de keel ge­gre­pen.” De broers be­weer­den dat ze zelf wer­den be­dreigd met een staaf. “De zaak is ook niet kort en klein ge­sla­gen”, zei Leo R.

Von­nis op 8 fe­bru­a­ri.

LIL­LE

TURN­HOUT

De po­li­tie kreeg za­ter­dag­avond mel­ding van twee in­bra­ken in de­zelf­de ge­meen­te. Om 18.45u kwam een in­braak in een wo­ning in de Den­nen­laan in We­chel­der­zan­de aan het licht. Daar werd een voor­deur ge­for­ceerd, maar er was geen dui­de­lijk­heid over een buit. Om 19.22u werd een twee­de in­braak vast­ge­steld in een pand in de Rech­te­straat in Lil­le. Daar had­den de in­bre­kers ook een deur be­scha­digd en kon­den ze ook niets mee­ne­men.

Die­ven bra­ken vrij­dag­avond bin­nen in een wo­ning aan de Wil­gen­kat­jes­dreef in Turn­hout. De da­der raak­te bin­nen via een raam en door­zocht de bo­ven­ver­die­ping. Toen het alarm in wer­king trad, ging de in­bre­ker lo­pen. Er werd niets ge­sto­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.